KOTIMAINEN RENGASVERKKOKAUPPA

Maksutavat

Tarjouspyyntö

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

MR-Myynti Oy (Y: 2777590-6)

Hallamäentie 3, 37800 Akaa

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Ville Käpylä

Puhelin +358 44 973 7379

Sähköposti ville.kapyla at gumifa.comREKISTERIN NIMIMR-Myynti Oy:n asiakasrekisteriREKISTERIN PITÄMISEN PERUSTEHenkilö on rekisteröitynyt MR-Myynti Oy:n asiakkaaksi tai ostanut tavaraa MR-Myynti Oy:ltä suoraan tai verkkokaupasta Mustastore.com tai osallistuu MR-Myynti Oy:n järjestämään tilaisuuteen tai arvontaan.REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUSRekisterin käyttötarkoitus on MR-Myynti Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää MR-Myynti Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.Rekisterin tietoja voidaan käyttää MR-Myynti Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. MR-Myynti Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan MR-Myynti Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.MR-Myynti Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä MR-Myynti Oy:n asiakaspalveluun, joko puhelimitse, tai sähköpostitse info@mustastore.com tai rekisterinhoitajalle.REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOTHenkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Tiedot käsitellyistä tilauksista

Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUSAsiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan MR-Myynti Oy:n käytössä, paitsi MR-Myynti Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta MR-Myynti Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole MR-Myynti Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.REKISTERIN SUOJAUSRekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää MR-Myynti Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee MR-Myynti Oy salasanasuojatulla palvelimella.